Davant la vulneració del dret al padró que exerceixen molts ajuntaments en matèria d’habitatge, des de la PAH deixem clar que ja no hi ha excuses per a empadronar-nos sense cap mena de discriminació.

El passat 2 de maig es va publicar una resolucióde l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, que clarifica algunes qüestions en matèria d’empadronament i impedeix en la pràctica que els ajuntaments puguin obstaculitzar l’empadronament a famílies que es troben en situació d’ocupació o viuen en locals, per exemple. Això ja estava contemplat en una resolució anterior de 2015, però alguns ajuntaments no ho estaven aplicant correctament.

Des de la PAH som coneixedores que alguns ajuntaments estan posant traves a l’hora d’empadronar persones que estan ocupant un habitatge. Aquesta nova resolució ve a demostrar que els ajuntaments estan obligats a empadronar tota persona que resideixi al seu municipi, sense poder impedir o retardar l’empadronament de moltes famílies.

El padró és un registre estadístic que recull el nombre de persones que viuen en un municipi i per això és la porta d’accés a molts drets bàsics: com l’accés al sistema públic de salut o l’educació, i les administracions locals tenen l’obligació de permetre-ho a tots els seus veïns i veïnes, sense discriminacions.

És important saber que el nostre ajuntament no ens pot negar l’empadronament si ens trobem en situació d’ocupació o vivim en un local o un altre tipus d’infrahabitatge.

Si així i tot, el nostre ajuntament ens denega l’empadronament, a continuació llistem pas per pas què hem de fer per a defensar-nos, si ens trobem en situació d’ocupació i no disposem de cap contracte o perquè residim en un infrahabitatge:

  • Intentar empadronar-nos per la via habitual (a la seu de l’ajuntament, les oficines d’atenció ciutadana, etc.). Portarem preparada una instància sol·licitant l’empadronament per si ens ho neguen o ens posen traves, utilitzant el document útil que hem creat des de la PAH. L’ajuntament té tres mesos des de la sol·licitud per a respondre (apartat 1.11 de la resolució).
  • Si en tres mesos no ens notifiquen una resolució, operarà l’anomenat silenci positiu i amb caràcter general quedarem empadronades en l’habitatge (apartat 1.13 de la resolució). Si quan demanem el volant d’empadronament no constem a la base de dades i no ens poden facilitar cap document justificatiu, presentarem una segona instància sol·licitant la certificació del nostre empadronament sobre la base del silenci positiu. Hem creat també un document útil per a això.
  • En el cas que en aquests tres mesos s’emeti una resolució denegant l’empadronament, aquesta haurà d’incloure els motius y la podrem recórrer de forma gratuïta al·legant el contingut de la resolució que us acabem d’explicar.
  • En el cas que al nostre ajuntament ens deneguin el padró acudirem al Defensor del Poble (Síndic de Greuges a Catalunya) i/o al Defensor local del nostre municipi i denunciarem la situació. A més, contacta amb nosaltres, que també ho denunciarem. Tenim moltes vies per fer-ho: presencialment, per correu ordinari, per fax, per Internet, per correu electrònic, per videotrucada en línia o mitjançant l’oficina itinerant. En aquest enllaç teniu tota la informació.
  • Alhora, seguirem pressionant a l’ajuntament amb una campanya organitzada, ja sigui mitjançant accions presencials, per xarxes socials o a través de mitjans de comunicació, fins a aconseguir el nostre objectiu. La Llei està de la nostra part!

Davant dels que continuen treballant per reduir els drets de la majoria, des de la PAH no permetrem que es vulnerin els nostres drets fonamentals, criminalitzant i invisibilitzant a les persones.

Recordem que les famílies que han recuperat o ocupen habitatges als nostres pobles i ciutats, és perquè han estat desnonades abans per lleis injustes i deixades sense alternativa per unes polítiques d’habitatge nefastes, que durant aquests anys només han fet que afavorir encara més que l’habitatge sigui una mercaderia en comptes d’un dret.

Enfront dels retalladors de drets, organitzem-nos i defensem-nos amb més força que mai!