Desnonada sense cap alternativa ni cap ajut per part dels Serveis Socials i l’Ajuntament, Yasmina es va veure obligada a recuperar un pis buit de Blackstone per donar sostre als seus 4 fills.

Davant la situació de vulnerabilitat en la que viu una família de Cerdanyola, la PAH Ripollet-Cerdanyola vol posar al vostre coneixement alguns aspectes.

La família de Yasmina viu en un habitatge recuperat, on la propietat (un fons voltor associat a Blackstone) el tenia tancat, en la situació de precarietat de les persones i la manca d’un parc d’habitatges accessibles que vivim i que arrosseguem des de la crisi (estafa) del 2008 i que es veu encara més agreujada per la pandemia del COVID 19. La Yasmina i els seus 4 fills, 3 d’ells menors d’edat, van ser desnonades del pis de lloguer en el que vivien, per no poder fer front als pagaments. 

Sense cap alternativa, sense recursos i sense cap ajut per part dels Serveis Socials ni el suport de cap institució local, que coneixien la seva situació de vulnerabilitat, no van trobar altre solució que buscar un sostre sota el que viure, sense perjudici ni aprofitament de cap propietari particular i aprofitant la oportunitat, en un habitatge que es troba fora del compliment de qualsevol funció social i del mercat immobiliari (recordeu, els bancs rescatats amb diners públics, diners nostres, venent pisos i vides de famílies senceres a fons voltors, etc.).

Davant l’especulació, hi ha les necessitats de les persones. Aquí, l’única perjudicada és la família de la Yasmina, pel que han hagut de viure i pel que continuen vivint, ja que aquest domicili, el seu domicili actual pel moment, no disposa d’aigua. Menjar, beure, refrescar-se, dutxar-se, la higiene (amb 4 fills, 3 d’ells menors i en edat adolescent). Tenint instal·lat el comptador d’aigua, la propietat de Blackstone (amb la que intenta negociar un lloguer social asequible o una alternativa) i la empresa que la gestiona, Altimira, li neguen la connexió a aquest comptador. Li neguen el poder realitzar una petita instal·lació per poder disposar d’aigua, li neguen un Dret Fonamental a tot ésser humà.

Durant el temps d’Alarma Sanitària declarada pel Gobierno de España, els Serveis Socials li van proporcionar allotjament a un hostal on van poder disposar de les instal·lacions per a la seva higiene, però tot just entrats en Fase 1, els van fer sortir sense més ajuda ni col·laboració, per uns dies i després de fer pressió als medis, els van permetre utilitzar les dutxes de l’hostal, però també això s’ha acabat.

Tot i haver trobat qui els hi faci la obra (molt menor) d’instal·lació, de forma oficial i qualificada i assumir els gastos. Tot i mostrar-se sempre comprensiva i col·laboradora amb tots els requisits exigits i acceptar qualsevol solució alternativa a la seva situació (ningú li ha ofert cap lloguer social, per molt que vagin dient), tot i que la Yasmina viu amb 4 fills i els ampara la llei, normes, dictàmens , però sobretot el sentit comú i el que sería humanitat. 

Per tot això, la PAH Ripollet-Cerdanyola, la resta de PAHs Catalanes i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), posa en coneixement de vostès aquesta injustícia.

Perquè tot i que no representem ningú, ens preocupem per la Yasmina i totes les famílies que viuen una situació de vulnerabilitat. Perquè tot i no haver ser escollits, defensem el dret a un habitatge digne per a tothom, no només a qui ens dona una papereta. Perquè tot i que la responsabilitat de treballar per les persones és d’aquells que sí han estat escollits i han contret la obligació vers les ciutadanes, nosaltres tenim la voluntat i la valentia que els hi manca.

Continuarem denunciant, davant qualsevol mentida o coacció física o moral, a les persones i els seus drets bàsics i essencials.

#AguaParaYasmina