L’Escola PAH ha estat una font d’empoderament col·lectiu constant, gairebé des dels inicis del nostre moviment. Una de les nostres activitats ha estat, de sempre, impulsar tallers i formacions per poder traslladar a les persones que formen part de la PAH experiències i coneixements entre totes.

El resultat sempre ha estat sortir més reforçades per continuar batallant cap a la conquesta del Dret a l’habitatge.