En aquesta pàgina pots trobar alguns consells bàsics i documents útils que poden ser útils en la negociació amb el banc, fons voltor o el propietari de l’habitatge. Només has d’emplenar-los amb les teves dades personals.

Tingues compte que si vols negociar amb una entitat financera, és molt important que quedi constància de tot per escrit, i per tant, has de lliurar una còpia del document en qüestió a l’entitat i demanar que et segellin una altra per a tu.

Pots consultar més documents de fiscalitat, clàusules abusives… a la web estatal de la PAH

Tota la documentació, assessorament i recursos que ofereix la PAH són totalment gratuïts.

Et recomanem que t’acostis a les nostres assemblees. Portem 11 anys defensant el dret a l’habitatge i aconseguint solucions encara que diguin que no es pot.

En aquest enllaç trobarás la teva PAH més propera.

Documents útils adaptats a la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

 1. Pot accedir al lloguer social obligatori*
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació
   1.1.B Sol·licitud de renovació de lloguer social
  2. Jutjats:
   1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
  3. Ajuntament:
   1.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació

* Ha de complir els requisits següents:

 • Empadronat en l’habitatge abans del 30/06/2019.
 • L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
 • No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
 • Informe favorable de Serveis Socials.
 • La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius.
 1. No pot accedir al lloguer social obligatori
  1. Jutjats:
   2.1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
  2. Ajuntament:
   2.2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Sol·licitar justícia gratuïta

Sol·licitar la justícia gratuïta és molt important si no tens recursos econòmics per a enfrontar-te a un procés judicial, com ho és un procés d’execució hipotecària. En aquest cas, l’accés a la justícia gratuïta et permetrà ser part en el procediment d’execució, és a dir, accedir a la informació i poder realitzar determinades actuacions en el procés. Sense advocat i procurador no ets ningú ni pots al·legar res.

Es pot sol·licitar quan ja has deixat de pagar alguna quota però encara no t’ha arribat la demanda d’execució (és a dir, el «munt de papers» que t’arriba del jutjat) o bé quan t’arribi la demanda (o si ja t’ha arribat).

1. Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

Si sol·licites justícia gratuïta davant el Col·legi d’Advocats i te la deneguen, has de recórrer aquesta resolució en el termini de 5 dies des que et notifiquen la denegació.

2. Model per a recórrer la denegació de la justícia gratuïta

Deixa un comentari