En aquesta pàgina pots trobar alguns consells bàsics i documents útils que poden ser útils en la negociació amb el banc, fons voltor o el propietari de l’habitatge. Només has d’emplenar-los amb les teves dades personals.

Tingues compte que si vols negociar amb una entitat financera, és molt important que quedi constància de tot per escrit, i per tant, has de lliurar una còpia del document en qüestió a l’entitat i demanar que et segellin una altra per a tu.

Pots consultar més documents de fiscalitat, clàusules abusives… a la web estatal de la PAH

Tota la documentació, assessorament i recursos que ofereix la PAH són totalment gratuïts.

Et recomanem que t’acostis a les nostres assemblees. Portem 11 anys defensant el dret a l’habitatge i aconseguint solucions encara que diguin que no es pot.

En aquest enllaç trobarás la teva PAH més propera.

Com suspendre el teu desnonament, amb la moratoria decretada fins al 30 de juny de 2023

Documents útils adaptats a la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

 1. Pot accedir al lloguer social obligatori*
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació (Abans de rebre la demanda)
   1.1.B Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació (Després de rebre la demanda)
  2. Jutjats:
   1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
   1.2.B Recurs de reposició si ens deneguen la solicitud de suspensió de llançament.

Ha de complir els requisits següents:

 • Ocupant l’habitatge abans del 01/06/2021 (Acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en dret).
 • L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
 • No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
 • Informe favorable de Serveis Socials.
 • La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius.
 1. No pot accedir al lloguer social obligatori
  1. Jutjat:
   1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
  2. Ajuntament:
   2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Sol·licitar justícia gratuïta

Sol·licitar la justícia gratuïta és molt important si no tens recursos econòmics per a enfrontar-te a un procés judicial, com ho és un procés d’execució hipotecària. En aquest cas, l’accés a la justícia gratuïta et permetrà ser part en el procediment d’execució, és a dir, accedir a la informació i poder realitzar determinades actuacions en el procés. Sense advocat i procurador no ets ningú ni pots al·legar res.

Es pot sol·licitar quan ja has deixat de pagar alguna quota però encara no t’ha arribat la demanda d’execució (és a dir, el «munt de papers» que t’arriba del jutjat) o bé quan t’arribi la demanda (o si ja t’ha arribat).

1. Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

Si sol·licites justícia gratuïta davant el Col·legi d’Advocats i te la deneguen, has de recórrer aquesta resolució en el termini de 5 dies des que et notifiquen la denegació.

2. Model per a recórrer la denegació de la justícia gratuïta