Els sotasignants no assistirem de convidats de pedra a una reunió que considerem que serà un mer comunicat de premsa.

El proper 16 de juliol l’Ajuntament de Girona ens convida a assistir a la presentació de l’inici del “procés participatiu” del Pla de Local d’Habitatge de Girona.

A priori, com a membres de la Taula d’habitatge, ens indigna assabentar-nos que no hem format part del disseny d’aquest i encara ens indigna més comprovar que l’Ajuntament de Girona, en realitat,  no es pren seriosament les atribucions que ha de tenir una Taula d’Habitatge.

Una Taula d’Habitatge no és només un espai de comunicació i traspàs d’informació per complir expedient.

Ha de ser un espai de treball, disseny, designació de prioritats, tempos i d’objectius en canvis reals a implementar. On entitats, moviments socials, associacions i partits polítics demostrin amb fets que treballen conjuntament per aconseguir  un habitatge digne, assequible i segur per tota la ciutadania de la ciutat.

Actituds com aquestes ens reforcen la idea que el procés participatiu, que hauria de posar les bases pel Pla Local d’Habitatge de la propera dècada, és considerat, pel govern municipal actual, un pur tràmit que no cal prendre’s gaire seriosament.

La última taula es va convocar el 18 de febrer, confinament a part, s’haguessin pogut fer reunions virtuals i posar fil a l’agulla. La COVID ens ha colpejat a tots de cop i ha deixat visible  més que mai,  la cruent situació de crisi habitacional a Girona.

Celebrem les iniciatives institucionals que intentin repensar el model d’habitatge municipal que s’ha manifestat ineficaç en garantir el dret a l’Habitatge Digne però, per això, cal la voluntat de treballar-hi juntes.

Així doncs, donat que aquest acte no respecta l’esperit de la Taula d’Habitatge ni als seus membres, els sotasignants no assistirem de convidats de pedra a una reunió que  considerem que serà un mer comunicat de premsa.

Tot i això, seguirem amatents al desenvolupament de tot el procés del Pla Local d’Habitatge i esperem la convocatòria urgent de la Taula d’Habitatge, tot esperant que compteu amb tots els membres de la Taula per dissenyar conjuntament l’ordre del dia.

PAH Gironés

Més Barri Girona

Sindicat de Llogateres Girona