Cast

La PAH arrenquem a Catalunya una campanya global de denúncia, senyalització a la inacció política, la banca i els fons voltor. Així estan les coses i volem sensibilitzar la ciutadania no conscient que el problema de l’habitatge ens afecta a totes.

Avui les PAHs de Catalunya iniciem la nova campanya, Així estan les coses, per alertar sobre l’emergència habitacional a causa de la manca de voluntat política per revertir la situació i davant el desvergonyiment dels grans especuladors que trafiquen amb els nostres habitatges negant-se, amb impunitat, a aplicar les lleis catalanes que els obliguen a oferir lloguers socials per garantir el dret a l’habitatge i donar resposta a les famílies desnonades.

Així estan les coses des de l’esclat de la crisi del 2008, lluny de solucionar-se, la problemàtica amb l’habitatge ha mutat i s’ha encruat. On abans ens enfrontàvem a processos de pèrdua d’habitatge derivats de l’estafa hipotecària, d’un temps ençà el gruix de la problemàtica el vam trobar als preus desorbitats del lloguer. A on abans ens enfrontàvem a la banca, ara toca bregar amb tot un entramat format per fons voltor, socimis, immobiliàries, patronals, bancs… que han trobat a l’especulació immobiliària la gallina dels ous d’or, sense importar el cost humà que això comporta.

El que no ha canviat és la irresponsabilitat política i la defensa dels interessos capitalistes per sobre de la defensa del benestar de la ciutadania, que ha destrossat la vida de milions de persones. Bé arrabassant els seus somnis de tota la vida via execució hipotecària, bé desnonant-les per no poder assumir l’abusiu preu del lloguer, bé obligant-les a ocupar un habitatge després de quedar-se al carrer per tornar a ser desnonades, bé pagant el preu més alt en arrabassar-los la vida a causa de la desesperació. Un punt de no tornada.

Si a això els sumem que l’empobriment de les famílies és cada cop més gran i el cost de la vida més alt, la situació es torna insostenible. Lamentablement, els culpables i responsables de la situació són poderosos. Controlen el Congrés, el Parlament, massa ajuntaments, els tribunals, els mitjans de comunicació majoritari i, amb tot això, l’opinió pública. Tant repeteixen el seu discurs autoritari, ple de mentides, menyspreu i odi (sobretot cap a qui menys en té), que al final cala i ens empenyen a una guerra entre veïnes, de la qual només se’n beneficien ells. Qui més té, contra qui menys, qui menys contra qui res. I així estan les coses.

Des de la PAH, fa més d’una dècada que empenyem per aconseguir els canvis legislatius necessaris per revertir la situació i fer efectiu el dret a l’habitatge, tal com recullen els dictàmens de les Nacions Unides, la Constitució espanyola i els Estatuts d’Autonomia.

Hem viscut com el PP negava la segona oportunitat a les persones hipotecades que perdien casa seva, alhora que rescatava la banca. Hem viscut com es posava la catifa vermella als fons voltor perquè especulessin al seu gust amb el lloguer. Hem viscut com la banca acumulava milions d’habitatge buit que després va vendre als fons, mentre que l’habitatge públic es requalificava i passava a les mans del sector privat. Ens van deixar sense un parc públic d’habitatge social i assequible per donar resposta a l’emergència habitacional, les famílies desnonades i les famílies que no es poden permetre els preus de la corrupció.

Així estan les coses amb les darreres dades del Poder Judicial tancant l’any 2022: 38.266 desnonaments (177 al dia), 27.533 desnonaments derivats del lloguer, 8.509 derivats d’hipoteca i 24,935 noves execucions hipotecàries registrades.

Tot i això, el PSOE porta tots els seus anys de govern bloquejant la Llei d’habitatge, en no voler incloure les mesures socials necessàries i promovent la repressió a la reivindicació endurint la Llei Mordassa. Mesures tant de sentit comú com les que tenim a Catalunya, gràcies a l’esforç de la PAH i d’altres col·lectius. La llei catalana contra els desnonaments i la pobresa energètica, així com l’articulat per ampliar-la, efectiu des del març de l’any passat, està pensada, sobretot, per acabar amb els desnonaments obligant grans especuladors a oferir un lloguer social. Cosa que no estan fent.

No només això, també obliga a la renovació dels lloguers socials esmentats, a oferir-los en finalitzar un contracte si no es pot assumir la pujada abusiva habitual i a oferir-los a les persones vulnerables que estan ocupant, un pis buit de banc o fons d’inversió, per no acabar al carrer. Cal remarcar que aquesta última mesura és només per a ocupacions prèvies al 31 de juny 2021, no posteriors, una dada que el relat dels defensors de l’especulació omet quan carreguen contra aquesta llei afirmant, falsament i amb traïdoria, que és una llei que fomenta l’ocupació. La realitat és tot al contrari, no hi ha millor llei antiocupació que una llei que garanteixi el dret a l’habitatge a totes les butxaques.

En aquesta nova campanya que iniciem avui, amb una concentració a la seu central de Serbihabitat a Cornellà, denunciem que a Catalunya:

  • Els fons voltor i el seu entramat de socimis i intermediaris estan incomplint la llei negant-se descaradament a exercir la seva obligació d’oferir lloguers socials a les famílies que no poden pagar els preus abusius del mercat.
  • Els bancs, accionistes de les socimis, es renten les mans al·legant que ja no tenen la propietat, alhora que venen els pisos als fons amb inquilines i inquilines dins les quals se’ls nega la renovació en finalitzar ell i contracte.
  • El Govern de la Generalitat està sent participi dels desnonaments perquè no actua amb mà dura contra els grans especuladors interposant les sancions milionàries que dicta la llei.
  • La llei està sent vulnerada per les administracions que no obliguen a bancs, a fons voltor i la Sareb a mobilitzar el seu habitatge buit per fomentar el parc públic d’habitatge social o reduir urgentment la llista d’espera per accedir a un pis de la taula d’emergència.

Amb 34.856 pisos buits a Catalunya, en mans de grans tenidors i la Sareb, diem:

Prou viure en un estat de gent sense casa i cases sense gent!

Prou ser el territori líder en desnonaments!

Les lleis i els drets són per complir-los. No podem continuar vivint a l’angoixa que compartim setmana rere setmana a les nostres assemblees. No podem veure com els nostres grans perden casa seva i a la joventut se’ls nega un futur perquè no s’el poden permetre, mentre a la resta ens sobra molt mes al final del sou que gastem en pa i sostre.

Exigim que es compleixin les lleis socials que tant esforç ens ha costat aconseguir.

Continuarem mobilitzant-nos i denunciant fins a aconseguir que els fons voltor compleixin la nostra llei, fins a trencar amb la persecució política a la pobresa. Així estan les coses i no abaixarem els braços, ni a Catalunya en defensa de les nostres lleis, ni a Espanya fins assolir la llei d’habitatge que la ciutadania es mereix.

Cast

Así están las cosas

La PAH arrancamos en Catalunya una campaña global de denuncia, señalización a la inacción política, la banca y los fondos buitre. Así están las cosas y queremos sensibilizar a la ciudadanía no consciente de que el problema de la vivienda nos afecta a todas. 

Hoy las PAHs de Catalunya iniciamos nueva campaña para alertar sobre la emergencia habitacional debido a la falta de voluntad política para revertir la situación y ante la desfachatez de los grandes especuladores que trafican con nuestras viviendas negándose, con impunidad, a aplicar las leyes catalanas que les obligan a ofrecer alquileres sociales para garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a las familias desahuciadas.

Desde el estallido de la crisis de 2008, lejos de solucionarse, la problemática con la vivienda ha mutado y se ha encrudecido. Donde antes nos enfrentábamos a procesos de perdida de vivienda derivados de la estafa hipotecaria, de un tiempo a esta parte el grueso de la problemática lo encontramos en los precios desorbitados del alquiler. Donde antes nos enfrentábamos a la banca, ahora toca lidiar con todo un entramado formado por fondos buitre, socimis, inmobiliarias, patronales, bancos… que han encontrado en la especulación inmobiliaria la gallina de los huevos de oro, sin importar el coste humano que esto conlleva.

Lo que no ha cambiado es la irresponsabilidad política, cuya defensa de los intereses capitalistas por encima de la defensa del bienestar de la ciudadanía, ya ha destrozado la vida de millones de personas. Bien arrebatando sus sueños de toda la vida vía ejecución hipotecaria, bien desahuciándolas por no poder asumir el abusivo precio del alquiler, bien obligándolas a ocupar una vivienda tras quedarse en la calle para volver a ser desahuciadas, bien pagando el precio más alto al arrebatarles vida debido a la desesperación. Un punto de no retorno.

Si a esto les sumamos que el empobrecimiento de las familias es cada vez mayor y el coste de la vida más alto, la situación se vuelve insostenible. Lamentablemente, los culpables y responsables de la situación son poderosos. Controlan el Congreso, el Parlament, demasiados Ayuntamientos, los Tribunales, los medios de comunicación mayoritario y con todo ello, la opinión pública. Tanto repiten sus discurso autoritario, lleno de mentiras, desprecio y odio (sobretodo hacía quien menos tiene), que al final cala y nos empujan a una guerra entre vecinas, de la cual solo se benefician ellos. El que más tiene, contra el que menos, el que menos contra el que nada. Y así están las cosas.

Desde la PAH, llevamos más de una década empujando para lograr los cambios legislativos necesarios para revertir la situación y hacer efectivo el derecho a la vivienda, tal como recogen los dictámenes de Naciones Unidas, la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Hemos vivido como el PP negaba la segunda oportunidad a las personas hipotecadas que perdían su casa, al tiempo que rescataba a la banca. Hemos vivido como se ponía la alfombra roja a los fondos buitre para que especularan a su antojo con el alquiler. Hemos vivido como la banca amasaba millones de vivienda vacía que después vendió a los fondos, mientras la vivienda pública se recalificaba y pasaba a manos del sector privado. Nos dejaron sin un parque público de vivienda social y asequible para dar respuesta a la emergencia habitacional, a las familias desahuciadas y a las familias que no pueden permitirse los precios de la corrupción.

Así están las cosas con los últimos datos del Poder Judicial cerrando el año 2022: 38.266 desahucios (177 al día),  27.533 desahucios derivados del alquiler, 8.509 derivados de hipoteca y 24,935 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas.

A pesar de todo, el PSOE lleva todos sus años de gobierno bloqueando la Ley vivienda al no querer incluir las medidas sociales necesarias y promoviendo la represión a la reivindicación endureciendo la Ley Mordaza. Medidas tan de sentido común como las que tenemos en Catalunya, gracias al esfuerzo de la PAH y otros colectivos. La ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, así como el articulado para ampliarla, efectivo desde marzo del año pasado, está pensada, sobre todo, para acabar con los desahucios obligando a grandes especuladores a ofrecer un alquiler social. Cosa que no están haciendo.

No solo eso, también obliga a la renovación de dichos alquileres sociales, a ofrecerlos al finalizar un contrato si no se puede asumir la subida abusiva habitual y a ofrecerlos a esas personas vulnerables que están ocupando, un piso vacío de banco o fondo de inversión, para no acabar en la calle. Remarcar que esta última medida es solo para ocupaciones previas al 31 de junio 2021, no posteriores, un dato que el relato de los defensores de la especulación omite cuando arremeten contra esta ley afirmando, falsamente y con alevosía, que es una ley que fomenta la ocupación. La realidad es todo lo contrario, no hay mejor ley antiocupación que una ley que garantice el derecho a la vivienda a todos los bolsillos.

En esta nueva campaña que iniciamos hoy, con una concentración en la sede central de Serbihabitat en Cornellá, denunciamos que en Catalunya:

  • Los fondos buitre y su entramado de socimis e intermediarios están incumpliendo la ley negándose descaradamente a ejercer su obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias que no pueden pagar los precios abusivos del mercado.
  • Los bancos, accionistas de las socimis, se lavan las manos alegando que ya no tienen la propiedad, al tiempo que venden los pisos a los fondos con inquilinas e inquilinas dentro a las que se les niega la renovación al finalizar él y contrato.
  • El Gobierno de la Generalitat está siendo participe de los desahucios al no actuar con mano dura contra los grandes especuladores interponiendo las sanciones millonarias que dicta la ley.
  • La ley está siendo vulnerada por las administraciones al no obligar a bancos, fondos buitre y a la Sareb a movilizar su vivienda vacía para fomentar el parque público de vivienda social o a reducir urgentemente la lista de espera para acceder a un piso de la mesa de emergencia.

Con 34.856 pisos vacíos en Catalunya, en manos de grandes tenedores y la Sareb, decimos: 

¡Basta de vivir en un estado de gente sin casa y casas sin gente! 

¡Basta de ser el territorio líder en desahucios!

Las leyes y los derechos están para cumplirlos. No podemos seguir viviendo en la angustia que compartimos semana tras semana en nuestras asambleas. No podemos ver como nuestros mayores pierden su hogar y a la juventud se les niega un futuro al no podérselo permitir, mientras al resto nos sobra mucho mes al final del sueldo que gastamos en pan y techo.

Exigimos se cumplan las leyes sociales que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Seguiremos movilizandonos y denunciando hasta conseguir que los fondos buitre cumplan con nuestra ley, hasta romper con la persecución política a la pobreza. Así están las cosas y no bajaremos los brazos, ni en Catalunya en defensa de nuestras ley, ni en España hasta logra la ley vivienda que la ciudadanía se merece.